Penulisan Gabungan Kata yang Benar Menurut PUEBI

Gabungan kata adalah Apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran maka kata tersebut akan meiliki makna lain. Penulisan gabungan kata ada yang serangkai dan ada yang diberi tanda hubung. 


Penulisan Gabungan Kata yang Benar Menurut PUEBI


Penulisan Gabungan Kata Menurut PUEBI

 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.
Misalnya:
 • duta besar
 • model linear
 • kambing hitam
 • persegi panjang
 • orang tua
 • rumah sakit jiwa
 • simpang empat
 • meja tulis
 • mata acara
 • cendera mata
2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.
Misalnya:
 • anak-istri pejabat (anak dan istri dari pejabat)
 • anak istri-pejabat (anak dari istri pejabat)
 • ibu-bapak kami (ibu dan bapak kami)
 • ibu bapak-kami (ibu dari bapak kami)
 • buku-sejarah baru (buku sejarah yang baru)
 • buku sejarah-baru (buku tentang sejarah baru)
3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran.
Misalnya:
 • bertepuk tangan
 • menganak sungai
 • garis bawahi
 • sebar luaskan
4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai.
Misalnya:
 • dilipatgandakan
 • menggarisbawahi
 • menyebarluaskan
 • penghancurleburan
 • pertanggungjawaban
5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai.
Misalnya:
 • acapkali
 • adakalanya
 • apalagi
 • bagaimana
 • barangkali
 • beasiswa
 • belasungkawa
 • bilamana
 • bumiputra
 • darmabakti
 • dukacita
 • hulubalang
 • kacamata
 • kasatmata
 • kilometer
 • manasuka
 • matahari
 • olahraga
 • padahal
 • peribahasa
 • perilaku
 • puspawarna
 • radioaktif
 • saptamarga
 • saputangan
 • saripati
 • sediakala
 • segitiga
 • sukacita
 • sukarela
 • syahbandar
 • wiraswata
Sumber:
 1. https://brainly.co.id/tugas/2325022
 2. https://puebi.readthedocs.io/en/latest/kata/gabungan-kata/
Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging